Vad är verktygsstål?

Verkstygsstål är en grupp stål som främst är avsedd för att tillverka verktyg för exempelvis skärande bearbetning och formande bearbetning. Stålen delas in efter deras huvudsakliga användningsområden och egenskaper. Verktygsstålets egenskaper kan anpassas efter behov genom antingen olika sorters värmebehandling eller olika tillsatser. Där till exempel volfram och vanedin används för att förbättra stålets eggskärpa. För att ett verktygsstål ska vara användbart bör det ha relativt hög hårdhet, eggskärpa, slitstyrka och seghet.

Beroende på stålens egenskaper, delas stålen in i kategorierna kallarbetsstål, varmarbetsstål eller plastformstål. En av de vanligaste som placeras i kategorin kallarbetsstål är EN 1.2510. Detta stål är det enklaste kallarbetsstålet och härdas i olja. Vilket innebär att det inte har samma formstabilitet som andra sorters stål som inte kräver lika hög kylhastighet under häraning. Efter behandling får stålet bra seghet och hårdhet, vilket gör att stålet passar till verktyg för korta serier.

EN 1.2344 är det vanligaste varmarbetsstålet och är ofta använd för varmarbetsapplikationer. Stålet har flera goda egenskaper som lämpar sig till konstruktionsdetaljer. Detta beror på att konstruktionsdetaljer ofta kräver hög seghet och hög hållfasthet, vilket EN 1.2344 innehar. Stålet har dessutom även hög hårdhet vid höga temperaturer, bra formstabilitet vid värmebehandling och hög resistans mot termisk utmattning och termochock.

Utöver de tidigare nämnda uppdelningarna, delas verktygsstål även in i kolstål och legerat stål. Snabbstål är ett vanligt exempel på ett legerat stål eftersom den har en hög hårdhet och nötningsbeständighet vid högre temperaturer. Detta gör att snabbstål ofta används för skärande bearbetning.

Det finns med andra ord flera olika sorters verktygsstål som används för olika verktyg. Stålen är anpassade efter olika användningsområden och därför bör man välja det som uppfyller det krav som arbetet kräver. Med rätt sorts behandling får stålet därefter de egenskaper som krävs för att kunna utföra de arbeten som ska genomföras, utan att stålet brister.

Robotsvetsning per automatik

Den som efterfrågar svetsning i långa serier torde anlita en expert på automatiserad svetsning istället för manuell sådan. Men det kan även vara lönsamt för kortare serier tack vare dagens tekniska framsteg inom området. Låt robotar göra jobbet. Det går snabbt, säkert och är effektivt. Maskiner utför självständigt och per automatik all svetsning som önskas. Robotarna programmeras och gör jobbet helt utifrån kundens behov och önskemål.

Experter på robotsvetsning

Anlita experter på automatiserad svetsning för stora som små serier av svetsjobb. Om du som kund behöver svetsa ett stort antal produkter över tid kan dagens teknik med robotsvetsning vara till stor nytta; men det kan också vara något att överväga vad gäller ett mindre antal produkter och enstaka produkter. Tekniken är automatisk och har gett svetsningen ett nytt och mer effektivt verktyg. Svetsprocessen styrs helt av avancerade robotar som programmerats utifrån kundens önskemål. Du som kund kan få en helt skräddarsydd och automatiserad lösning för din verksamhet.

En effektiv lösning med hög kvalitet

Att anlita en expert vad gäller automatiserad svetsning gör det möjligt att hålla en hög produktivitet utan att göra avkall på kvalitet. Kvaliteten blir både hög och jämn samtidigt som arbetet utförs med hög effektivitet. Ett betydelsefullt argument, inte minst vad gäller projektets kostnader. Anlita experter på området för att på ett ekonomiskt smart sätt initiera, planera och införa automatiserad svetsning i din verksamhet. Det är mycket som behöver tänkas igenom och det kan också vara så att personal behöver genomgå ytterligare utbildning. A och O är att slippa driftstopp, detta fenomen kan undvikas tack vare automatiseringen. Uppnå din verksamhets mål med högre produktivitet och effektivitet tack vare automatiserad svetsning. Men, se till att ta hjälp av någon av alla de experter som finns att tillgå. De vet vad som krävs och vad som är möjligt inom just din verksamhet.

Nyheter om lantbruksmaskiner

Vill du hålla koll på nyheter om lantbruksmaskiner? Titta in på Maskingruppens hemsida för information om lantbruksmaskiner, senaste varumärken, begagnade maskiner och mycket mer.

Maskingruppen är ett företag vars största andel av kunder kommer ifrån lantbruket. De har också kunder från kommuner och golfbanor som är intresserade av att hitta bra maskiner till deras utomhusområden. Deras affärsområde omfattar hela Skåne och Halland, och sedan 2009 har företaget spridits ut sig mot Öland och Kalmar.

Maskingruppen har haft ett aktivt deltagande inom lantbruksbranschen i 63 år sedan det grundades år 1948. Förutom att hålla sig aktiva inom marknaden strävar de samtidigt efter att arbeta nära alla sina kunder. De arbetar inom ett brett sortiment från ledande leverantörer inom lantbruksmarknaden, och inom företag ingår en stark eftermarknadsavdelning, reservdelslager, utrustade verkstäder och servicebussar. Tillsammans med andra företag har Maskingruppen dessutom lyckats skapa ett snabbt och smidigt finansieringssystem till den ökande tillväxten och fokuset inom deras maskinaffärer.

Maskingruppen tar hand om maskinleveranser av olika lantbruksfordon. På deras webbplats visar de all information om nyheter inom lantbruksmarknaden, och förutom maskinleveranser arbetar Maskingruppen även inom import, Park & Trädgård och begagnade maskiner. De säljer alla möjliga begagnade varor för lantbruket, såsom traktorer, skördetröskor, grönytemaskiner eller andra redskap. Under deras butikssida på deras webbsida visar de även olika säsongskampanjer och månadserbjudanden. Maskingruppen har även en eftermarknadssida, där de visar olika annonser från kunder runtom i hela landet.

Förutom sitt aktiva deltagande i branschen arbetar Maskingruppen för att deras kunder ska få en mer positiv miljösyn inom deras respektive branscher. De följer aktivt debatten inom miljön för att ständigt kunna förbättra sina egna leveranser och maskiner. Alla deras produkter ska kunna återvinnas och produceras med en enorm hänsyn till att ha en så liten påverkan på miljön som möjligt. Deras fastigheter ligger i Ängelholm, Falkenberg, Färjestaden och JEB Eslöv.

Satsa på en takbrunn!

När man lägger tak, särskilt på ett garage, är det lätt att stirra sig lite blind på själva materialet som taket ska bestå av. Detta är oerhört viktigt och har förstås med livslängden och kvaliteten på taket att göra. Det sista du vill är att det ska läcka och regna in redan efter ett par år.

Lika viktigt är dock en annan faktor, nämligen vart tar vattnet vägen som trots allt hamnar på garagetaket? Trots allt regnar det ibland och på vintern kommer vätan ner som snö och effektivt intar taket. Mycket vatten på ett tak kan utsätta det för en stor ansträngning, särskilt om vintrarna när det kan vräka ner massor av snö som packas på taket. När denna snö sedan mjukas upp av töväder blir den verkligen blytung och en rejäl belastning för taket. Har vattnet då ingenstans att ta vägen ligger det följaktligen kvar på taket och belastar. Detta kan leda till att taket rasar inåt av tyngden.

Av denna anledning behövs alltså något som leder bort regnvattnet eller slasket. Då finns något så finurligt som en så kallad takbrunn, vilket innebär att man får som en vattenbrunn installerad någonstans, vanligen i mitten på garagetaket. Har man ett garagetak med lutning, och en viss lutning är att rekommendera, kommer vattnet att rinna nedåt till denna brunn. Från brunnen går det sedan ett rör som leder bort vattnet och ner i marken. Enkelt, smidigt och säkert.

Takbrunnar finns i olika varianter så att det ska passa alla konstruktioner. Det finns också så kallade terrassbrunnar, som effektivt leder och tar hand om vatten som hamnar på din terrass. När nytt tak ska läggas på garaget, eller när nya terrassen ska byggas, glöm inte att planera in en brunn. Detta är något som du garanterat inte kommer att ångra när hösten och vintern kommer.

Kapa plåt med hög precision

Det finns relativt många olika sätt att använda om man skall skära eller kapa plåt. De flesta har sina fördelar och nackdelar, till exempel kapning med sax är smidigt för det krävs inte så många skyddsåtgärder, dock är det inte så hög precision på det och det skapar ganska stor ojämnhet i kanterna, sen kan man även bara kapa rakt, de blir extremt svårt att göra mönster eller svängar.

Man kan använda sig av blåslampa, men även det är ganska osäkert om man är ute efter precision. Ska du ha precision då du kapar plåt och antingen ska göra intrikata mönster eller har högt krav på precision så är laserskärning det alternativ du skall använda dig av.

Laserskärning fungerar så att en högeffektiv laserstråle riktas vinkelrätt mot stycket som skall skäras, med hjälp av antingen fiberoptik (kameror med fiberoptik) eller speglar. När strålen sen träffar ytan som skall skäras förvandlas energin till extrem hetta och förångar materialet.

Med tanke på att lasern är högeffektiv så finns det en del att tänka på, framförallt ska man vara försiktig med synen, se till att ha rätt skyddsglasögon, det finns alltid angivet i närheten av maskinen vad för sorts glasögon eller skyddsmaterial som är rekommenderat att man använder.

Då det ställs extremt höga krav på att det ska vara hög precision, kan man inte lita på en människa eftersom den mänskliga faktorn gör att man aldrig kan skära helt rakt eller i exakt rätta former. Man bör också tänka på att inte gå för nära maskinen.

Laserskärning är utan tvekan det absolut bästa sättet att använda om man ska skära i plåt och om man ska skära många plåtar (ponera du har ett företag som skär mycket i plåt) och det måste vara exakta vinklar så är en laserskärningsmaskin definitivt värt att införskaffa.

Kakel

Kakel är en produkt som kommer i många olika skepnader, modeller, storlekar och olika typer av kakel har således olika egenskaper.  Det finns kakel modeller som är lämpade till specifika ändamål med andra typer av kakel är mer standardiserade.

Beroende vad du ska ha kaklet till, t.ex. badrum eller kök så vill man gärna att de ska vara lämpade efter ert ändamål förstås. De som säljer kakel kan förstås i regel exakt vad kaklet har för egenskaper och som är bäst lämpat för just ert projekt. Priserna på kakel skiljer sig också väldigt mycket åt. Det finns tex ”limited edition” som kommer i begränsade upplagor. Då kan priserna vara höga kontra mer standardiserade varianter. Det finns kakel återförsäljare med stort utbud så ni kan hitta ett kakel som ni verkligen gillar. Det finns i princip i alla färger och det finns även varianter som kombinerar färger och form. Ni kan garanterat hitta något som ni gillar och som passar bra till ert projekt.

Sen är det rekommenderat att använda  en hantverkare som lägger kaklet till er. Det är en sak som man kan förstås testa att göra själv men utan erfarenhet och rätt utrustning så kan det bli en kostsam och tråkig historia. Med en erfaren hantverkare kan projektet bli precis som ni vill och på bästa möjligt sätt. Det gäller att få det rätt från början då det trots allt är en relativt stor investering beroende på omfång.

Det är rekommenderat att se er för och hitta samt jämföra de kakel sorter ni är intresserade av för att sedan agera. Fråga om det specifika kaklets egenskaper kontra andra varianter ni gillar för att slutligen komma fram till en variant som ni gillar och passar ert projekt.

Ta hjälp av de som kan branschen, fråga och jämför. Då kommer ni hitta det kakel som ni söker. Sen är det åter igen rekommenderat att ta hjälp av en erfaren hantverkare som gör jobb bra. Undvik tråkiga missöden!

Lunnaprodukter

…är guiden som tar upp olika typer av produkter inom olika branscher och områden. Vi recenserar och skriver om diverse produkter och lite mer allmänt om produkten och branschen i fråga.

Därför skiljer sig vara inlägg sig åt väldigt mycket.

Vad är mikrobetalningar

Mikrobetalningar innebär riktigt små betalningar som sker via internet. Detta handlar oftast som summor mellan 5 till 10 kronor. Idag finns inget fullt fungerande system för denna typ av betalning även om många är överens om att det finns ett behov av ett. Det kan nämligen kännas som onödigt mycket arbete att gå in på banken för att överföra 10 kronor medan det är det lägsta belopp som de flesta banker tillåter. Faktum är att det oftast är mycket billigare att handla på internet än vad det är att handla i en fysisk butik. Därav uppkommer behovet av ett fungerande system för mikrobetalningar då du kan göra stora fynd online.

Det är även vanligt att de betalningsmetoder som tillåter dig att göra en mikrobetalning kräver avgifter för att göra detta. På så sätt blir ditt fynd inte alltid lika billigt längre. Det lönar sig dock inte att använda sig av postgiro eller kontokort när du mikrobetalar, då de minsta betalningar kan handla om ett par ören. Anledningen till att det inte är värt att utföra denna typ av betalning med till exempel postgiro eller kontokort är att hanteringskostnaderna blir högre än själva beloppet. Därför kräver mikrobetalningen ett enkelt automatiserad system som inte kräver någon typ av pappershanteringar.

En del hemsidor har teknik för mikrobetalningar och du kan alltid undersöka om de har det innan dess att du handlar. Om de inte har det och du endast handlar något för ett par ören kan hanteringskostnaderna istället bli en dyr historia som gör att din vara inte är ett fynd längre.