Kapa plåt med hög precision

Det finns relativt många olika sätt att använda om man skall skära eller kapa plåt. De flesta har sina fördelar och nackdelar, till exempel kapning med sax är smidigt för det krävs inte så många skyddsåtgärder, dock är det inte så hög precision på det och det skapar ganska stor ojämnhet i kanterna, sen kan man även bara kapa rakt, de blir extremt svårt att göra mönster eller svängar.

Man kan använda sig av blåslampa, men även det är ganska osäkert om man är ute efter precision. Ska du ha precision då du kapar plåt och antingen ska göra intrikata mönster eller har högt krav på precision så är laserskärning det alternativ du skall använda dig av.

Laserskärning fungerar så att en högeffektiv laserstråle riktas vinkelrätt mot stycket som skall skäras, med hjälp av antingen fiberoptik (kameror med fiberoptik) eller speglar. När strålen sen träffar ytan som skall skäras förvandlas energin till extrem hetta och förångar materialet.

Med tanke på att lasern är högeffektiv så finns det en del att tänka på, framförallt ska man vara försiktig med synen, se till att ha rätt skyddsglasögon, det finns alltid angivet i närheten av maskinen vad för sorts glasögon eller skyddsmaterial som är rekommenderat att man använder.

Då det ställs extremt höga krav på att det ska vara hög precision, kan man inte lita på en människa eftersom den mänskliga faktorn gör att man aldrig kan skära helt rakt eller i exakt rätta former. Man bör också tänka på att inte gå för nära maskinen.

Laserskärning är utan tvekan det absolut bästa sättet att använda om man ska skära i plåt och om man ska skära många plåtar (ponera du har ett företag som skär mycket i plåt) och det måste vara exakta vinklar så är en laserskärningsmaskin definitivt värt att införskaffa.