Vad är mikrobetalningar

Mikrobetalningar innebär riktigt små betalningar som sker via internet. Detta handlar oftast som summor mellan 5 till 10 kronor. Idag finns inget fullt fungerande system för denna typ av betalning även om många är överens om att det finns ett behov av ett. Det kan nämligen kännas som onödigt mycket arbete att gå in på banken för att överföra 10 kronor medan det är det lägsta belopp som de flesta banker tillåter. Faktum är att det oftast är mycket billigare att handla på internet än vad det är att handla i en fysisk butik. Därav uppkommer behovet av ett fungerande system för mikrobetalningar då du kan göra stora fynd online.

Det är även vanligt att de betalningsmetoder som tillåter dig att göra en mikrobetalning kräver avgifter för att göra detta. På så sätt blir ditt fynd inte alltid lika billigt längre. Det lönar sig dock inte att använda sig av postgiro eller kontokort när du mikrobetalar, då de minsta betalningar kan handla om ett par ören. Anledningen till att det inte är värt att utföra denna typ av betalning med till exempel postgiro eller kontokort är att hanteringskostnaderna blir högre än själva beloppet. Därför kräver mikrobetalningen ett enkelt automatiserad system som inte kräver någon typ av pappershanteringar.

En del hemsidor har teknik för mikrobetalningar och du kan alltid undersöka om de har det innan dess att du handlar. Om de inte har det och du endast handlar något för ett par ören kan hanteringskostnaderna istället bli en dyr historia som gör att din vara inte är ett fynd längre.