Category Archives: Industri

Vad är verktygsstål?

Verkstygsstål är en grupp stål som främst är avsedd för att tillverka verktyg för exempelvis skärande bearbetning och formande bearbetning. Stålen delas in efter deras huvudsakliga användningsområden och egenskaper. Verktygsstålets egenskaper kan anpassas efter behov genom antingen olika sorters värmebehandling eller olika tillsatser. Där till exempel volfram och vanedin används för att förbättra stålets eggskärpa. För att ett verktygsstål ska vara användbart bör det ha relativt hög hårdhet, eggskärpa, slitstyrka och seghet.

Beroende på stålens egenskaper, delas stålen in i kategorierna kallarbetsstål, varmarbetsstål eller plastformstål. En av de vanligaste som placeras i kategorin kallarbetsstål är EN 1.2510. Detta stål är det enklaste kallarbetsstålet och härdas i olja. Vilket innebär att det inte har samma formstabilitet som andra sorters stål som inte kräver lika hög kylhastighet under häraning. Efter behandling får stålet bra seghet och hårdhet, vilket gör att stålet passar till verktyg för korta serier.

EN 1.2344 är det vanligaste varmarbetsstålet och är ofta använd för varmarbetsapplikationer. Stålet har flera goda egenskaper som lämpar sig till konstruktionsdetaljer. Detta beror på att konstruktionsdetaljer ofta kräver hög seghet och hög hållfasthet, vilket EN 1.2344 innehar. Stålet har dessutom även hög hårdhet vid höga temperaturer, bra formstabilitet vid värmebehandling och hög resistans mot termisk utmattning och termochock.

Utöver de tidigare nämnda uppdelningarna, delas verktygsstål även in i kolstål och legerat stål. Snabbstål är ett vanligt exempel på ett legerat stål eftersom den har en hög hårdhet och nötningsbeständighet vid högre temperaturer. Detta gör att snabbstål ofta används för skärande bearbetning.

Det finns med andra ord flera olika sorters verktygsstål som används för olika verktyg. Stålen är anpassade efter olika användningsområden och därför bör man välja det som uppfyller det krav som arbetet kräver. Med rätt sorts behandling får stålet därefter de egenskaper som krävs för att kunna utföra de arbeten som ska genomföras, utan att stålet brister.

Robotsvetsning per automatik

Den som efterfrågar svetsning i långa serier torde anlita en expert på automatiserad svetsning istället för manuell sådan. Men det kan även vara lönsamt för kortare serier tack vare dagens tekniska framsteg inom området. Låt robotar göra jobbet. Det går snabbt, säkert och är effektivt. Maskiner utför självständigt och per automatik all svetsning som önskas. Robotarna programmeras och gör jobbet helt utifrån kundens behov och önskemål.

Experter på robotsvetsning

Anlita experter på automatiserad svetsning för stora som små serier av svetsjobb. Om du som kund behöver svetsa ett stort antal produkter över tid kan dagens teknik med robotsvetsning vara till stor nytta; men det kan också vara något att överväga vad gäller ett mindre antal produkter och enstaka produkter. Tekniken är automatisk och har gett svetsningen ett nytt och mer effektivt verktyg. Svetsprocessen styrs helt av avancerade robotar som programmerats utifrån kundens önskemål. Du som kund kan få en helt skräddarsydd och automatiserad lösning för din verksamhet.

En effektiv lösning med hög kvalitet

Att anlita en expert vad gäller automatiserad svetsning gör det möjligt att hålla en hög produktivitet utan att göra avkall på kvalitet. Kvaliteten blir både hög och jämn samtidigt som arbetet utförs med hög effektivitet. Ett betydelsefullt argument, inte minst vad gäller projektets kostnader. Anlita experter på området för att på ett ekonomiskt smart sätt initiera, planera och införa automatiserad svetsning i din verksamhet. Det är mycket som behöver tänkas igenom och det kan också vara så att personal behöver genomgå ytterligare utbildning. A och O är att slippa driftstopp, detta fenomen kan undvikas tack vare automatiseringen. Uppnå din verksamhets mål med högre produktivitet och effektivitet tack vare automatiserad svetsning. Men, se till att ta hjälp av någon av alla de experter som finns att tillgå. De vet vad som krävs och vad som är möjligt inom just din verksamhet.

Nyheter om lantbruksmaskiner

Vill du hålla koll på nyheter om lantbruksmaskiner? Titta in på Maskingruppens hemsida för information om lantbruksmaskiner, senaste varumärken, begagnade maskiner och mycket mer.

Maskingruppen är ett företag vars största andel av kunder kommer ifrån lantbruket. De har också kunder från kommuner och golfbanor som är intresserade av att hitta bra maskiner till deras utomhusområden. Deras affärsområde omfattar hela Skåne och Halland, och sedan 2009 har företaget spridits ut sig mot Öland och Kalmar.

Maskingruppen har haft ett aktivt deltagande inom lantbruksbranschen i 63 år sedan det grundades år 1948. Förutom att hålla sig aktiva inom marknaden strävar de samtidigt efter att arbeta nära alla sina kunder. De arbetar inom ett brett sortiment från ledande leverantörer inom lantbruksmarknaden, och inom företag ingår en stark eftermarknadsavdelning, reservdelslager, utrustade verkstäder och servicebussar. Tillsammans med andra företag har Maskingruppen dessutom lyckats skapa ett snabbt och smidigt finansieringssystem till den ökande tillväxten och fokuset inom deras maskinaffärer.

Maskingruppen tar hand om maskinleveranser av olika lantbruksfordon. På deras webbplats visar de all information om nyheter inom lantbruksmarknaden, och förutom maskinleveranser arbetar Maskingruppen även inom import, Park & Trädgård och begagnade maskiner. De säljer alla möjliga begagnade varor för lantbruket, såsom traktorer, skördetröskor, grönytemaskiner eller andra redskap. Under deras butikssida på deras webbsida visar de även olika säsongskampanjer och månadserbjudanden. Maskingruppen har även en eftermarknadssida, där de visar olika annonser från kunder runtom i hela landet.

Förutom sitt aktiva deltagande i branschen arbetar Maskingruppen för att deras kunder ska få en mer positiv miljösyn inom deras respektive branscher. De följer aktivt debatten inom miljön för att ständigt kunna förbättra sina egna leveranser och maskiner. Alla deras produkter ska kunna återvinnas och produceras med en enorm hänsyn till att ha en så liten påverkan på miljön som möjligt. Deras fastigheter ligger i Ängelholm, Falkenberg, Färjestaden och JEB Eslöv.

Kapa plåt med hög precision

Det finns relativt många olika sätt att använda om man skall skära eller kapa plåt. De flesta har sina fördelar och nackdelar, till exempel kapning med sax är smidigt för det krävs inte så många skyddsåtgärder, dock är det inte så hög precision på det och det skapar ganska stor ojämnhet i kanterna, sen kan man även bara kapa rakt, de blir extremt svårt att göra mönster eller svängar.

Man kan använda sig av blåslampa, men även det är ganska osäkert om man är ute efter precision. Ska du ha precision då du kapar plåt och antingen ska göra intrikata mönster eller har högt krav på precision så är laserskärning det alternativ du skall använda dig av.

Laserskärning fungerar så att en högeffektiv laserstråle riktas vinkelrätt mot stycket som skall skäras, med hjälp av antingen fiberoptik (kameror med fiberoptik) eller speglar. När strålen sen träffar ytan som skall skäras förvandlas energin till extrem hetta och förångar materialet.

Med tanke på att lasern är högeffektiv så finns det en del att tänka på, framförallt ska man vara försiktig med synen, se till att ha rätt skyddsglasögon, det finns alltid angivet i närheten av maskinen vad för sorts glasögon eller skyddsmaterial som är rekommenderat att man använder.

Då det ställs extremt höga krav på att det ska vara hög precision, kan man inte lita på en människa eftersom den mänskliga faktorn gör att man aldrig kan skära helt rakt eller i exakt rätta former. Man bör också tänka på att inte gå för nära maskinen.

Laserskärning är utan tvekan det absolut bästa sättet att använda om man ska skära i plåt och om man ska skära många plåtar (ponera du har ett företag som skär mycket i plåt) och det måste vara exakta vinklar så är en laserskärningsmaskin definitivt värt att införskaffa.