Satsa på en takbrunn!

När man lägger tak, särskilt på ett garage, är det lätt att stirra sig lite blind på själva materialet som taket ska bestå av. Detta är oerhört viktigt och har förstås med livslängden och kvaliteten på taket att göra. Det sista du vill är att det ska läcka och regna in redan efter ett par år.

Lika viktigt är dock en annan faktor, nämligen vart tar vattnet vägen som trots allt hamnar på garagetaket? Trots allt regnar det ibland och på vintern kommer vätan ner som snö och effektivt intar taket. Mycket vatten på ett tak kan utsätta det för en stor ansträngning, särskilt om vintrarna när det kan vräka ner massor av snö som packas på taket. När denna snö sedan mjukas upp av töväder blir den verkligen blytung och en rejäl belastning för taket. Har vattnet då ingenstans att ta vägen ligger det följaktligen kvar på taket och belastar. Detta kan leda till att taket rasar inåt av tyngden.

Av denna anledning behövs alltså något som leder bort regnvattnet eller slasket. Då finns något så finurligt som en så kallad takbrunn, vilket innebär att man får som en vattenbrunn installerad någonstans, vanligen i mitten på garagetaket. Har man ett garagetak med lutning, och en viss lutning är att rekommendera, kommer vattnet att rinna nedåt till denna brunn. Från brunnen går det sedan ett rör som leder bort vattnet och ner i marken. Enkelt, smidigt och säkert.

Takbrunnar finns i olika varianter så att det ska passa alla konstruktioner. Det finns också så kallade terrassbrunnar, som effektivt leder och tar hand om vatten som hamnar på din terrass. När nytt tak ska läggas på garaget, eller när nya terrassen ska byggas, glöm inte att planera in en brunn. Detta är något som du garanterat inte kommer att ångra när hösten och vintern kommer.