Godshiss – det smarta valet

Reynolds Coliseum elevator

Både offentligt och kommersiellt behövs både personer samt föremål kunna förflyttas mellan olika våningsplan på ett säkert och smidigt sätt utan att åsamka någon extra arbete eller förslitningsskador. En välplacerad varuhiss eller godshiss besparar er från både arbete och tid.

Går man och funderar på att installera en godshiss är det vissa saker man måste ha koll på. Hissar i sig har ett helt regelverk både byggnadsmässigt och legalt. Därtill går allt detta numera under EU-direktiv, vilket gör det till ett måste att använda sig av en etablerad hissmontör för att vara på den säkra sidan.

Vid specialtillverkning av godshissar och varuhissar måste man beräkna hur mycket tyngd som ska lyftas, hur högt och hur mycket utrymme som behövs. Godshissar tillverkas inte enbart för permanent bruk, utan kan också installeras vid temporära behov som till exempel ny- eller ombyggnationer.

Varuhissar och godshissar är inte bara de stora och starka hissarna som man inte ser i butiken eller på lagret, utan också de som transporterar 8-10 personer och kan ta upp till ett ton i vikt. Man känner igen de från allmänna platser så som varuhus, sjukhus och flygplatser.

En godshiss har jämförelsevis, med andra byggnationskomponenter, ett långt liv och dessutom ett gott värde på andrahandsmarknaden taget att den är väl underhållen genom åren. Detta gör en hissinvestering när det gäller dessa hissar inte bara avdragsgill under många år, utan också en tillgång som inte rasar så fort i värde jämförelsevis med annan kontorsteknologi.

Säkerheten i en hiss är både myt och realitet. Risken att fastna, skadas eller bli instängd har genom åren minskats med hjälp av material utveckling, t ex har många godshissar numera transparenta väggar och dörrar. Teknologin har också gått extremt snabbt fram och allt ifrån supersnabba sensorer till kamera system och mobil kommunikation gör att mardrömsscenarion, så som visade i äldre filmer, inte längre har någon riktig bäring.