Det är viktigt med ett fungerande ventilationssystem

När det gäller ventilation, speciellt i bostäder, är det mycket viktigt att man tänker på att ha en riktigt bra sådan. Det finns många olika anledningar till detta, men ett par starka skäl är dels på grund av att det finns vissa regler och system som måste efterföljas och dels på grund av att det kan vara väldigt farligt för hälsan om man inte har en väl fungerande ventilation i sin bostad.

Eftersom luften i bostaden hela tiden behöver bytas ut, skall ventilationssystemet se till att rätt mängd luft utifrån kommer in i bostaden. Systemet skall även möjliggöra att alla hälsofarliga ämnen och föroreningar förs bort ifrån luften. Det är även viktigt att anordningen ser till att föroreningar heller inte sprids ifrån de rum som är lite mindre rena som till exempel köket eller badrummet. Ventilationen har alltså en väldigt viktig roll såsom renare av all luft som kommer ut och in.

Det är viktigt att man ser till att sköta om och underhålla sitt ventilationssystem riktigt ordentligt. Om man inte gör detta, är det mycket sannolikt att mögel och fukt kan bli ett riktigt besvär i bostaden. Detta kan i sin tur medföra hälsobesvär till de som bor i bostaden eftersom mögel kan vara väldigt farligt i längden. För att upptäcka om man har fått mögel och inte skött sin ventilation särskilt bra, kan upptäckten av kondens på sovrumsfönstrens insida samt mögel på antingen innertaket eller väggarna i badrummet vara tecken på detta.

Det är ägaren av bostaden som har ansvaret över sitt ventilationssystem. Sedan år 1992 har det vart obligatoriskt att kontrollera dessa system i alla de byggnader där människor brukar vistas. Om du äger en byggnad och inte vet hur man skall utföra kontroller eller har tid för det, kan du anlita ett företag som är experter på detta.