Arbeta som personlig assistent

Runt 90 000 personer arbetar i dag som personlig assistent. Det är ofta ett tungt jobb som kräver mycket tålamod, men som även ger en hel del tillbaka.

Dagarna, eller nätterna för den som arbetar skift, ser vanligtvis ut som så att man hjälper och stödjer den person man assisterar med att leva det liv som personen själv vill leva. Varierande arbetsuppgifter är något man måste vara inställd på, mycket eftersom jobbet utgår från en privat persons önskemål om hur dagarna ska se ut, men också för att en del oförutsedda saker kan uppstå.

Söker man arbete som personlig assistent i Skåne och inte tidigare har arbetat som detta kan det vara bra att man är inställd på att arbetsuppgifterna kan vara allt från att laga måltider, sköta hem och städning, hjälpa till med hygien eller att klä sig, eller att bara få komma ut och göra något roligt som man vanligtvis är förhindrad att göra utan assistans.

Det kan skilja sig en hel del på personligheter och åldrar, utbildningar eller härkomst bland alla personliga assistenter i Skåne som finns idag. Det skiljer sig även hel del gällande anvisningar under dagarna och vad som behöver göras. Vissa personer vill att assistenten agerar utifrån ens egna önskemål och tankar, medan du i andra fall kan få agera som den drivande kraften för att se till att saker blir gjorda och är i sin ordning. Det är viktigt att man, som personlig assistent i Skåne lär sig att sätta en tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv. Det kan vara extra svårt när man arbetar med barn, då man oftast blir en tydligare del i vardagen, t ex på grund av hjälp med läxläsning eller gemensamma middagar med dennes familj.

Det flesta företag som anställer assistenter betalar en indiviudell lön. Lönen beräknas på arbetsuppgifter, ansvar, kompetens och utbildning, men även arbetsresultat. Du och dina kollegor kan alltså ha helt skilda löner, men samma titel och befattning.